Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi

Her alanda kadın liderliğini geliştirmek ve güçlendirmek için çalışıyoruz.

IWF Türkiye (Uluslararası Kadın Forumu) olarak, Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte ve Milliyet Gazetesi’nin proje paydaşlığında, kamuda ve özel sektörde kendi alanlarında lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham veren kadınların oranını ortaya koyan bir araştırma projesine imza attık. “Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi” kapsamında TBMM Başkan Konutunda düzenlenen ilk törende; Türkiye’de Yargıtay, Sayıştay, Yüksek Hakimler Kurulu, Yerel Yönetimler, Yüksek Öğrenim Kurumu, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ve Türkiye’nin İlk 100 Sanayi ve Ticari Kuruluşu kategorilerinde belirlenen 100 kadın liderden davete katılan 26 lidere plaketleri verildi.

Lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham vermiş kadınların varlığının her alandaki seçicilere kadın seçmelerini özendirmek için katkısı olacağına yürekten inanıyoruz.

Post a comment