Yönetim Kurulu

Uluslararası Kadın Forumu Türkiye

Av. Çiğdem Ayözger
Öngün

Başkan

Arzu Ünal
Erman

Üye

Bilgün
Gürkan

Üye

Burcu Civelek Yüce

Üye

Mutlu Alkan Özyurt

Üye

Selma Altay Rodopman

Üye

Tülin
Karabük

Üye

Yasemin Merih Alparslan

Üye

Yasemin
Solmaz

Üye