Vizyon
Türkiye’de Kadın Liderliğinin geliştirilmesine, güçlendirilmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

Misyon
Farklı alanlarda elde ettikleri başarılarıyla lider ve öncü konuma ulaşmış etkin kadınları bir araya getirerek kadın liderliğini ve yöneticiliğini farklı kültürler, coğrafyalar ve kariyerler kapsamında geliştirmek

Değerler
Demokratik olmak
Şeffaflık ve dürüstlük
Farklılıklara saygı
Fark ve fayda yaratmak
Yenilikçilik ve yaratıcılık
Öğrenmeye ve öğretmeye açık olmak