2020-2024 STRATEJİK PLAN

Bu Stratejik Plan, IWF Türkiye üyelerinin katılımıyla 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Stratejik Planlama Fikir Üretim Toplantısı’nda tartışılmış ve üye katkılarıyla son haline getirilerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başlangıç Noktamız

 • Liderlik tek bir cinsiyete atfedilemez.
 • Kadın ve erkek eşittir; sunulan haklar ve fırsatlar da eşit olmalıdır.
 • Bir toplumun sürdürülebilirliği için kadının güçlenmesi şarttır.
 • Gücünü kanıtlamış başarılı kadınlar, diğer kadınların ilham ve güç kaynağıdır.

Hedef Kitlemiz

 • Fark Yaratmış Kadın Liderler
 • Fark Yaratmaya Aday Kadın Liderler

Paydaşlarımız

Stratejik Planımız

IWF Türkiye 2020-2024 Strateji Planı, 8 başlık altında toplanmıştır.

 1. İçerik üretimi
 • Bağımsız araştırma
 • IWF Global ve Türkiye verileri
 • Örnek başarı hikayeleri
 • Kayıt, raporlama sistemi ve yasal altyapı
 1. Proje üretimi
 • Eğitim programı: Yenilikçi liderlik modülleri ve temaları
 • Ödül programı
 • Burs programı
 • Kampanya: Finansal kapsayıcılık ve/veya dijital kapsayıcılık
 • Etkinlik planlaması
 1. Üye katma değer imkânı
 • Toplantı
 • Network
 1. Paydaşlarla işbirliği imkanları
 • Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, akademi, STK, iş dünyası, medya
 • BM ve diğer uluslararası kurumlar
 • International sosyal ağımız
 1. Üye profili gelişimi
 • Liderlik ve STEAM
 1. Fon oluşturma modelleri
  • Üyelik ve üye sayısı
  • Sponsorluklar ve destek grupları
  • Sertifikalı eğitim programları
  • Etkinlik satışı
  • AB hibe fonları
 2. Global arenada IWF Türkiye
  • BM, AB hibe fonları, konferans ve ağırlamalar
 3. İletişim yönetimi
  • Kurumsal tanıtım kiti (Amaç, manifesto, örnek başarı hikayeleri)
  • Logo kullanım hakları ve üyelere kartvizit gibi yayılımlar
  • Ziyaret programları
  • Medya ilişkileri
  • Web sitesi ve sosyal medya içerik yönetimi
  • Yayılım stratejisi
  • İletişim planı
  • Elçilik sistemi

Manifestomuz

 • Farkımız; gücümüz, değer üretmemiz ve alanımızda lider olmamızdır.  Liderlik.
 • Bize yolu, fark yaratmış başarılı kadınlar açmıştır; bu yolda kararlılıkla yürümemiz gerekir. Kardeşlik.
 • Çeşitliliğimiz ve farklılıklarımız zenginliğimizdir. Çeşitlilik.
 • Birbirimize ve çeşitliliğimize saygı duyar, başarılarımıza birlikte seviniriz. Saygı.
 • Başarılarımızı ve ardındaki yolculuğumuzu paylaşır; öğrenir ve öğretiriz. Paylaşım.
 • Örnek ve ilham kaynağı oluruz. İlham.
 • Kadınların güçlenmeleri için demokratik, dürüst, şeffaf, ölçülebilir ve hesap verebilir aksiyonlar alırız. Aksiyon.
 • Yaşadığımız topluma üreterek değer katmak görevimizdir. Bireye ve topluma fayda.

 

2020 ve takip eden yıllar gücümüze güç, değerimize değer katacak.

IWF Türkiye 2020-2024 Strateji Planı PDF olarak indirmek için tıklayın.

 

2015-2018 STRATEJİK PLAN 

I. EĞİTİM

PROGRAM: TÜRKİYE’DE KADIN LİDERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç 1: Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ve diğer alanlarda (sanat, spor, STK vb.) profesyonel kadın çalışanların liderlik pozisyonuna yükselmesinin sağlanması

• Farklı seviyelerde liderlik geliştirme ve uygulamaya yönelik eğitim programları geliştirmesi ve düzenlenmesi.
• Alanlarında lider olan kadınların mentor olarak katkı vermelerinin sağlanması.

Amaç 2: IWF Türkiye üyelerinin mentorluk/koçluk yeteneklerinin geliştirilmesi

• Alanlarında uzman kişilerden eğitim desteği alınması.

Amaç 3: IWF Uluslararası Kadın Liderliği Programlarına Türkiye’den kadın lider adaylarının kabul edilmesinin sağlanması

• Potansiyel Türk kadın adaylarını belirlemek üzere komisyon kurulması.
• Potansiyel Türk kadın adayları için hazırlık programları geliştirilmesi.

Amaç 4: Eğitim programları için kaynak ve destek bulunması

• Finansal kaynak, işgücü, mekan vb. desteklerin sağlanmasına yönelik olarak ilgili paydaşlarla toplantı ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi.

 

II. TOPLUMSAL HİZMET

PROGRAM: TÜRKİYE’DE KADIN LİDERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve GÜÇLENDİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK

Amaç 1: Küresel IWF ağlarının potansiyellerini kullanarak Türkiye’de kadın liderliğinin alanının gelişmesine öncülük etmek

• Küresel IWF toplantı ve konferanslarında tartışılan yeni ve yenilikçi fikir ve akımların Türkiye’ye yansıtılmasının sağlanması.

Amaç 2: Toplumsal hizmet kapsamında tespit ve araştırma faaliyetleri yapılması

• Üniversite ve ilgili diğer paydaşlarla ortak araştırmalar yapılması ve paylaşılması (tez çalışması, rapor vb.).
• İlgili kurumlarla işbirliği geliştirilmesi (devlet, özel, STK vb.).

Amaç 3: Kadın Liderliği alanında sorun ve çözümlerin paylaşılması yoluyla farkındalık yaratma ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

• Yapılan tespit ve araştırmaların paydaşlarla ve kamuoyu ile medya ortamlarında paylaşılması.

Amaç 4: Sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda yaratma alanlarında etkin olan kadınların sosyal lider olarak görünürlüğünün artırılması ve bu yolla çalışmalarının özendirilmesi

 

III. KURUMSAL GELİŞİM

PROGRAM: IWF TÜRKİYE’NİN TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI

Amaç 1: Tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi

• IWF Türkiye’de yürütülen çalışmaların ve faaliyetlerin toplumla etkin paylaşımının sağlanması.
• Kurumsal bilgi ortamlarının oluşturulması (web sitesi, tanıtım materyali, iletişim listeleri oluşturulması) ve sürekli iyileştirilmesi.

Amaç 2: IWF Türkiye’nin örgütlenmesinin geliştirilmesi
• Paydaş kurumlarla iletişim ve proje geliştirme ortamlarının yaratılması.

Amaç 3: Deneyimlerin paylaşılması

• Benzer alanlarda faaliyet gösteren STK’larla iletişim ağlarının kurularak projelerin geliştirilmesine öncülük edilmesi ve destek olunması.
• Farklı alanlardaki başarı hikayeleri ve deneyimlerin paylaşılacağı tanışma ve sohbet toplantıları düzenlenmesi.

Etik davranış kurallarına uymak ve her türlü dolandırıcılık ve yolsuzluğa karışmaktan uzak durmak en önemli önceliklerimizden biridir.