Nakiye Avdan Boyacıgiller
Prof. Dr. Nakiye Avdan
Boyacıgiller

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, MBA eğitimini UCLA  Anderson School’da ve doktorasını da Berkeley Haas School of Business’ta tamamlayan Prof. Dr. Nakiye A. Boyacıgiller, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin geçmiş dönem dekanı (2003-2013) ve halen öğretim üyesidir. Boyacıgiller çok kültürlü çalışma gruplarının geliştirilmesi ve sınırlar ötesi işbirliklerinin etkinleştirilmesi alanlarında araştırma, öğretim ve eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca Sabancı EMBA ve MBA programlarında yıllarca Business Ethics (İş Etiği) dersinin verdi. Boyacıgiller 2007 yılında Academy of International Business (AIB) tarafından uluslararası işletme alanına yapmış olduğu üstün akademik katkılardan ötürü “fellow” seçilmiştir. Birçok uluslararası üniversitede akademik danışma kurulu üyesi olan Boyacıgiller, ayrıca TPF (Turkish Philantropy Funds), DLD (Değişim Liderleri Derneğin) yönetim kurullarında ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) mütevelli heyetinde görev yapmaktadır. 2015 yılında AIB’nın dünya başkanı olan Boyacıgiller, Aralık 2018’e kadar dokuz ülkedeki 10 işletme fakültesi tarafında oluşturulan “The EMBA Consortium for Global Innovation” in akademik kurul başkanlığını yürüttü.

Yeni emekliye ayrılan Prof. Boyacıgiller bilime ve akademiye yaptığı katkılar için  uzun yıllar çalıştığı Sabancı Üniversitesi (2003-2018)  ve San Jose Eyalet Üniversitesinden (1986-2003) “emeritus” ünvanı ile ödüllendirildi.